Privacy

Privacy vind ik belangrijk. Ik respecteer die van jou natuurlijk extra, want je bent mijn favoriete klant. Lees hieronder welke gegevens ik van je bewaar en waarom. Ik doe dit voornamelijk om het je makkelijker te maken.

Box of Memories, gevestigd aan Waterland 70, 5658 PK in Eindhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Box of Memories
Franka van Loon
Waterland 70
5658 PK Eindhoven
06-44802139

Franka van Loon is de Functionaris Gegevensbescherming van Box of Memories, zij is te bereiken via info@boxofmemories.nl.

Persoonsgegevens die ik verwerk
Box of Memories verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
– Locatie gegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk:
Box of Memories verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– Persoonlijke informatie die je me zelf verstrekt via e-mail of tijdens een gesprek via telefoon of in het atelier.
Deze gegevens heb ik nodig voor het ontwerpen of adviseren van een persoonlijk product. Om
terug te kunnen lezen wat er besproken is bewaar ik deze gegevens maximaal 5 jaar.

Box of Memories verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.
– Je te kunnen adviseren in het ontwerp voor jouw unieke product.
– Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten.
– Om goederen en diensten bij je af te leveren.

Geautomatiseerde besluitvorming:
Box of Memories neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Box of Memories) tussen zit.
Box of Memories gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
– Woocommerce (webwinkelsoftware t.b.v. de webwinkel)
– Shops-United (verzendsysteem)
– Mollie en iDeal (betaalsysteem)
– Gmail (voor mailcontact)

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar:
Box of Memories bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
– Persoonsgegevens > 5 jaar > Het terug kunnen vinden van voorgaande bestellingen en je hier bij een nieuwe bestelling goed in kunnen adviseren
– Adres > 5 jaar > Je nieuwe bestelling makkelijker maken
– Persoonlijke informatie verstrekt via e-mail > 5 jaar > Adviseren in een nieuwe bestelling.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Box of Memories verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies en soortgelijke technieken die ik gebruik:
Box of Memories gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Box of Memories gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaats ik cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat ik op maat gemaakte content en advertenties kan aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan mijn website heb ik je al geïnformeerd over deze cookies en heb ik je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Box of Memories en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@boxofmemories.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Box of Memories wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig:
Box of Memories neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met me via info@boxofmemories.nl.